Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

shadow

*  *  *  *  *
Oferta edukacyjna
Rodziców i uczniów zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego na rok szkolny 2019/2020.  Zobacz ofertę.
UWAGA! Jeżeli w ofercie nie znajdziecie interesującej Was szkoły to oznacza to, że dana szkoła nie przystąpiła do systemu elektronicznej rekrutacji (np. szkoły prywatne, społeczne, artystyczne). Należy wówczas w danej szkole uzyskać informacje o ofercie, terminarzu i zasadach naboru.
*  *  *  *  *
Terminarz rekrutacji
Czynności Terminy
Wybór preferencji przez kandydatów, składanie podań w szkołach pierwszego wyboru.
od 8 kwietnia
do 15 maja 2019 r.
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, sprawdzianu uzdolnień kierunkowych i sprawdzianu kompetencji językowych. do 6 czerwca 2019 r.
Podanie do wiadomości publicznej listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu uzdolnień kierunkowych i kompetencji językowych. do 10 czerwca 2019 r.
Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły. od 14 do 17 czerwca 2019 r.
Podanie do wiadomości publicznej przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia. 4 lipca 2019 r. godzina 10.00
Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu. od 4 do 8 lipca 2019 r. godzina 14.00
Podanie do wiadomości publicznej przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów przyjętych. 12 lipca 2019 r.   godzina 12.00
Postępowanie odwoławcze, informacja o liczbie wolnych miejsc w szkołach i rekrutacja uzupełniająca. od 12 lipca 2019 r.

*  *  *  *  *
Badania lekarskie
Wszyscy kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, powinni posiadać zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie.

Badania kandydatów do szkół (technikum, szkoła branżowa I stopnia) można wykonać bezpłatnie, na bieżąco w dniu zgłoszenia  w:
- Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Lublinie, Filia nr 1, ul. Nałęczowska 27,
- Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Lublinie, Filia nr 2, ul. Nowy Świat 38 blok B.

Uczniowie do 16 roku życia obowiązani są zgłaszać się na badania pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

Uczeń powinien zabrać ze sobą:
- skierowanie wystawione i opieczętowane przez szkołę,
- legitymację szkolną lub dowód osobisty,
- okulary, jeżeli je nosi,
- kartę informacyjną ze szpitala lub poradni specjalistycznej jeżeli uczeń korzystał z takiego leczenia,
- inne dodatkowe wyniki badań jeżeli takie uczeń posiada.

Skierowanie na badanie można otrzymać w sekretariacie naszej szkoły na podstawie wydrukowanego i podpisanego wniosku (podania) zawierającego wybrane szkoły i kierunki kształcenia.
*  *  *  *  *


Załączniki do pobraniaZobacz całą galerię