Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

XII Diecezjalny Konkurs Biblijny Biblia Księga Życia Jezus jako Mesjasz w Ewangelii według św. Mateusza

shadow

XII DIECEZJALNY KONKURS BIBLIJNY

BIBLIA-KSIĘGA ŻYCIA

 
Jezus jako Mesjasz w Ewangelii według św. Mateusza
Patron konkursu:

1. Arcybiskup Metropolita Lubelski Stanisław Budzik

Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej
w Lublinie ul. Radości 13, 20-530 Lublin, tel./fax 81 533 92 72

przy współpracy z parafią pod wezwaniem Świętej Rodziny w Lublinie Al. Jana Pawła II 11 20-535 Lublin tel./fax. 81 526-51-31

imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej: Krzysztof Celiński, ks. Mariusz Karczmarczyk,
s. Bernarda

Konkurs adresowany jest do uczniów:

klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjum z terenu Archidiecezji Lubelskiej

Cele konkursu: 
- zainteresowanie uczniów tematyką biblijną,

- pobudzenie młodzieży do wyrażania refleksji wynikających z lektury Pisma,

- sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu znajomości Pisma św. wśród  uczniów

- ukazanie Biblii jako źródła inspiracji dla twórców literatury i sztuki,

- przygotowanie uczniów do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty


Etapy konkursu:

Etap szkolny: 24 października 2018 roku, miejsce eliminacji - macierzysta szkoła ucznia

Etap diecezjalny: 25 kwietnia 2019 roku godz. 10.00, miejsce eliminacji - Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej
w Lublinie ul. Radości 13

Uroczyste podsumowanie konkursu: 23 maja 2019 roku, Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Zasady uczestnictwa:

1. Szkoły zainteresowane uczestnictwem w konkursie do 12 października 2018 r., przesyłają karty zgłoszenia do Organizatora konkursu na adres: Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie ul. Radości 13, 20-530 Lublin

2. Organizator konkursu dostarczy szkołom test do etapu szkolnego wraz z kluczem odpowiedzi i pytaniami dodatkowymi drogą elektroniczną 23 października 2018 r.
4. Eliminacje wewnątrzszkolne należy przeprowadzić 24 października 2018 r..

4. Do kolejnego etapu przechodzą 3 uczniowie, którzy uzyskali najwyższy wynik.

5.Dane uczniów należy wpisać na kartę zgłoszeniową i przesłać na adres Organizatora do dnia 9 listopada 2018 roku z dopiskiem: „Konkurs Biblijny”


Pytania testowe dotyczą podstawowej wiedzy o Biblii (powstanie, budowa, geografia biblijna, ogólna znajomość treści, itd.).
Literatura, zakres materiału:

- Ewangelia według świętego Mateusza 

 Zobacz całą galerię