Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Kolejne szkolenia zagraniczne w ramach projektu POWER

shadow

W ciągu ostatnich trzech miesięcy pięciu pracowników naszej szkoły odbyło szkolenia zagraniczne w ramach projektu POWER  Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom.

Kurs Developing Inter Cultural Competence and learning about best practice examples to fight against racism, prejudice and discrimination in schools zorganizowany w dniach 22-29 września 2017, w którym brali udział pani Violetta Winiarczyk oraz pan Konrad Rosołowski poświęcony był strategiom walki z rasizmem, uprzedzeniami i dyskryminacją w kontekście szkolnym.  Szkolenie odbyło się w Hiszpanii w nadmorskiej miejscowości La Manga (Murcja) Finansowane było w ramach projektu POWER  Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom.
W trakcie szkolenia kilkunastoosobowa międzynarodowa  grupa nauczycieli  miała okazję wymienić się doświadczeniami oraz zapoznać się z systemami edukacji innych państw Europy. 
Kurs obejmował tematykę taką jak tworzenie dobrej atmosfery w klasie, edukację interkulturową w Europie. Omawiał metody stosowane w nauczaniu interkulturowości oraz przedstawiał ćwiczenia i podejścia poruszające zagadnienia nierówności, dyskryminacji, migracji, itd.
Kurs umożliwił także zdobycie informacji na temat najnowszych badań naukowych dotyczących interkulturowości, jak również nauczał jak pracować z grupą o niskim poziomie motywacji. Dyskusje dotyczyły tematyki ukrytej dyskryminacji, rasizmu w życiu codziennym oraz sposobów wyjaśniania tych konceptów. Uczył również jak reagować na przejawy rasizmu i dyskryminacji.
Głównym celem kursu było uwrażliwienie, a także podniesienie poziomu wiedzy na temat problematyki migracji, rasizmu, dyskryminacji oraz kultury i różnorodności, a także wyposażenie uczestników w narzędzia do nauczania i podnoszenia świadomości uczniów w kwestii tych zagadnień.
Każdego dnia nauczyciele brali udział w wykładach i warsztatach dotyczących różnorodnych metod walki przeciwko społecznemu wykluczeniu wśród uczniów. Odwiedzili dwie szkoły średnie oraz uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych, dzięki czemu mogli zobaczyć jak innowacyjne metody funkcjonują w praktyce. Mamy nadzieję, że kurs umożliwi skuteczniejsze kształtowanie europejskiej przynależności i tożsamości wśród uczniów oraz postawę tolerancji i otwartości na świat.
 
 
W dniach od 2 - 8 października 2017 r. pani Agnieszka Adamczyk brała udział w szkoleniu przeprowadzonym Escola Passos Manuel, Lisboa  pt. Lisbon  Inspiration –Intercultural Approaches .   
 Kurs został w całości sfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu POWER „Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom”.  Szkolenie opiera się na konstruktywistycznym spojrzeniu na edukację z wykorzystaniem środowiska zewnętrznego - pedagogika krytyczna miejsca.
Działalność szkoleniowa opiera się na dobrej równowadze teorii i praktyki z zajęciami grupowymi i indywidualnym uczeniem się, odbywającym się głównie w plenerze, jako szczególnych miejscach, o bogatym  znaczeniu. Edukacja na wolnym powietrzu pozwala na elastyczny sposób zgłębiania przedmiotów poprzez świadomość wszystkich zmysłów.
Lizbońska architektura i krajobraz, historia, literatura i muzyka odzwierciedlają aspekty dziedzictwa kulturowego,  jej wielokulturowość i wpływy morskie.
Portugalia jako morska potęga i wiek wielkich odkryć geograficznych są ciągle obecne łącząc przeszłość i teraźniejszość. Wielokulturowość -obecność muzułmanów, Żydów i chrześcijan była badana na miejscu.
 Kurs -Inspiracje w Lizbonie obejmuje działania na miejscu, które pomogają promować międzykulturową edukację i  kreatywność. Kurs pozwolił przekształcić przeżycia w wewnętrzną podróż w czasie i przestrzeni w oparciu o metody Storytellingu.
Wyjazd umożliwił wzbogacenie wiedzy i poprawę umiejętności językowych a także nawiązanie licznych kontaktów międzynarodowych. POWER jest doskonałą i bardzo ciekawą formą podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Mamy nadzieję, że kurs umożliwi skuteczniejsze kształtowanie europejskiej przynależności i tożsamości wśród uczniów oraz postawę tolerancji i otwartości na świat.

W dniach 22- 28 października 2017 roku nauczycielka naszej szkoły pani Agnieszka Goliszek, przebywała w Hiszpanii w Maladze w ramach projektu: POWER  „Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom” . Brała udział w kursie Structured Educational Visits to Schools/Institutes & Training Seminars  oganizowanym przez English Matters. Kurs skutecznie łączy wizyty pedagogiczne w szkołach / instytutach i zorganizowane szkolenia. Dlatego program ten jest realizowany podczas roku szkolnego, kiedy szkoły i instytucje mogą pokazywać ich codzienne życie i działanie. Kursy te zapewnią nauczycielom i pozostałym pracownikom dostęp do całej palety szkół i instytucji  ; szkół podstawowych, średnich, zawodowych i szkół dla dorosłych uczących się przez całe życie. Można obserwować koncepcje organizacyjne w celu promowania jakości w nauczaniu i uczeniu się; spotkania i interakcję z nauczycielami, dyrektorami; doświadczyć niepowtarzalnej kultury szkolnej, tworzyć grupy eTwinning i omawiać możliwe kluczowe projekty Akcji KA2.

Wszyscy uczestniczący mają szansę wynieść z tego maksymalną korzyść.

 

Kluczowe działania:

1. Wizyty w szkołach w celu poznania organizacji, zajęć i lekcji; 

2. Seminaria i warsztaty w celu poznania konkretnych aspektów systemu edukacji i kultury kraju w

przyjemnym otoczeniu, w szerokim zakresie dziedzin nauki, takich jak historia, geografia, archeologia, literatura,edukacja, społeczeństwo itp.

3. Wymiana kulturalna i profesjonalne prezentacje: 

uczestnicy omawiają szeroki zakres zagadnień zawodowych i wymiany wiedzy specjalistycznej. Również będą

możliwości dostarczania prezentacji na różne tematy edukacyjne, takie jak ich system edukacji, ich

instytucja, miasto, kraj, pomysły na przyszłe projekty Erasmus +, możliwości eTwinning i KA2,

itp.

4. Projekty terenowe ("Contexts4Content") odwiedzanie miejsc o znaczeniu przyrodniczym, historycznym i kulturowym jako baza dla rozwoju zasobów dydaktycznych.

 

 Mamy nadzieję, że kurs umożliwi skuteczniejsze kształtowanie europejskiej przynależności i tożsamości wśród uczniów oraz postawę tolerancji i otwartości na świat.

 
Pan Tadeusz Sułek - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie w dniach 17-25 listopada 2017 brał  udział w kursie tematycznym zorganizowanym przez holenderską placówkę Chain Foundation. Tytuł kursu to Las Otras Orillas – Drugi Brzeg
 Kurs jest elementem programu POWER  „Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom” w naszej szkole. Głównym założeniem kursu było ukazanie wzajemnych wpływów kultur po obu brzegach cieśniny Gibraltar oraz na amerykańskich wybrzeżach, podbitych w okresie wielkich odkryć geograficznych. 
Kilkunastu  nauczycieli z Niemiec, Grecji, Łotwy, Litwy, Polski, Hiszpanii, Francji, Estonii i Portugalii poznawało dziedzictwo kulturowe Andaluzji ukształtowane przez Hiszpanów, a także inne ludy, które w przeszłości podbijały Półwysep Iberyjski. Tak więc kursanci uczestniczyli w cyklu wyjść do muzeów archeologicznych, muzeów sztuki czy Muzeum Inkwizycji, do Generalnego Archiwum Indyjskiego, a także mauretańskich zamków – „Alcazar” i licznych kościołów, wybudowanych pierwotnie jako meczety. Przemierzając zaułki, place i mosty Sewilli, Carmony i Cordoby, odkrywali ślady barwnej historii Andaluzji. 
Na drugim brzegu Cieśniny Gibraltarskiej – na hiszpańskim terytorium w mieście Ceuta obserwowali przejawy kultury północnoafrykańskiej wymieszanej z europejskim wpływami. Nauczyciele uczestniczyli również w spotkaniu z przedstawicielami organizacji imigranckiej Sevilla Acoge, której głównym celem jest pomoc imigrantom przybywającym do Sewilli. Podczas spotkania poruszono kwestie problemów migrantów i skutecznej pomocy tym osobom. Uczestnicy seminarium po przepłynięciu promem przez Cieśninę Gibraltarską do Afryki mieli okazję na własne oczy zobaczyć trudną sytuację uchodźców z Maroka i innych państw afrykańskich obserwując napiętą sytuację na granicy z Marokiem i Ceutą – enklawą hiszpańską znajdującą się już w Afryce. Relacje społeczno – gospodarcze krajów Afryki Północnej z krajami Unii Europejskiej, dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Afryki oraz problemy egzystencjalne mieszkańców tego regionu bardzo szczegółowo przybliżył przewodnik marokański Abdeslam Mouden, który przez kilka dni towarzyszył grupie.
Uczestnicy kursu dyskutowali z przewodnikami, nauczycielami i przedstawicielami organizacji społecznych, zbierając materiał do artykułów opracowywanych później w grupach z użyciem narzędzi ICT i publikowanych na platformie e-learningowej „Chain.eu” . Poznawanie wpływów międzykulturowych odbywało się wieloaspektowo i za pomocą różnych metod pracy. Niektóre wydarzenia z burzliwych dziejów Hiszpanii i północnego Maroka były inscenizowane w naturalnych plenerach, np. ruinach rzymskich, przez wyznaczone grupy kursantów, co było sporym wyzwanie aktorskim, ale i okazją do zabawy. Inną ciekawą formą pracy były spotkania: z poezją arabską i współczesną poezją hiszpańską - uczestnicy kursu podjęli próbę tłumaczenia jednego z wierszy na swoje języki ojczyste. Poza tym każdy uczestnik szkolenia zobowiązany był opracować prezentację swego regionu w kontekście tematyki kursu W trakcie zajęć podleganie wpływom innych kultur rozpatrywane było na przykładzie Hiszpanii, ale kursanci odnosili się również do przykładów ojczystego kraju i miejsca, w którym mieszkają. Tak więc zagraniczni nauczyciele mieli okazję do rozmowy o historii własnego regionu i poznania kultury przedstawicieli innych części Europy. Ich współpraca już ma swoją kontynuację po kursie na platformie: www.chain.eu, która jest również bogatym zasobem materiałów dotyczących dziedzictwa kulturowego, wypracowanych przez uczestników wcześniejszych kursów organizowanych przez ECNO.
Udział w tym kursie był niezwykle ciekawym i owocnym doświadczeniem. Mamy nadzieję, że kurs umożliwi skuteczniejsze kształtowanie europejskiej przynależności i tożsamości wśród uczniów oraz postawę tolerancji i otwartości na świat.Zobacz całą galerię