Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

„Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom“ - podsumowanie projektu

shadow

31 maja 2018 roku zakończył się nasz udział w projekcie „Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom“, który realizowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej“.

Informacje ogólne

 • Rozpoczęcie projektu: 01/09/2016
 • Zakończenie projektu: 31/05/2018
 • Długość projektu w miesiącach: 21
 • Całkowity budżet: 55.461,00 €
 • Liczba mobilności: 22
 • Typ mobilności: szkolenia kadry za granicą
 
Cele mobilności zagranicznych
 • Wsparcie nauczycieli w zdobywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji mających  na celu rozwój personalny, zwiększenie potencjału społecznego
 • Rozwój zawodowy nauczycieli – innowacyjność  i poprawa jakości nauczania
 • Znaczne zwiększenie umiejętności językowych w języku obcym
 • Poznanie i zrozumienie innych kultur i państw, umożliwienie nawiązania sieci międzynarodowych kontaktów, aktywne uczestnictwo w  życiu społecznym i rozwijanie poczucia  europejskiej tożsamości
 • Wzrost atrakcyjności i wymiaru międzynarodowego placówki

Organizatorzy kursów
 •  English Matters, Hiszpania
 •  Alpha School of English, Malta
 •  Communicate School of English, Wlk. Bryt.
 •  BSC London, Wlk. Bryt.
 •  IPC Exeter, Wlk. Bryt.
 •  Teacher Academy - Europass Centro Studi Europeo, Włochy
 •  Chain Foundation , Holandia
 •  Escola Básica e Secundária Passos Manuel, Portugalia
 •  Volkshochschule Schrobenhausen, Niemcy

English Matters

 • Structured Educational Visit & Training Seminar in Málaga, Spain (A. Goliszek)
 • CLIL: Content and Language Integrated Learning in Dublin, Ireland (J. Popiołek)
 • Talking to people: Inquiry-based & Cooperative Methodology in Dublin, Ireland (J.Filipowicz-Adamowicz)
 • English for Teachers (A2, B1) in Dublin, Ireland (U.Plis) 
 • Structured Educational Visits to Schools/Institutes & Training Seminars in Iceland (D.Wereska)
 
ALPHA SCHOOL OF ENGLISH,  MALTA
 •  English Language development for teachers - Subject Specific  (B. Warda, M. Kącka, A. Szum)
Communicate School of English
 • General English with Using Technology and British Culture - Manchester  (A. Węska, A. Horyńska, K. Guzowska)
BSC London;
 •  Intensive General English (D. Gadzała, A. Więk-Brnat)
IPC Exeter
 • Better English for Teachers‘ (BET) (E.Ćwik, K.Zezula, O. Krawczyk, G.Głowacka)
Teacher Academy - Europass Centro Studi Europeo
 •  Corso per insegnanti di italiano L2/LS Firenze, Italy ( K.Celiński)
Chain Foundation
 • Las otras orillas (The other  shores) Sevilla, Spain (T. Sułek)
  Volkshochschule Schrobenhausen
 • DIC - Developing intercultural competence and learning about best practice examples to fight against racism, prejudice and discrimination in schools, La Manga, Spain (V. Winiarczyk, K.Rosołowski)
 
 Escola Básica e Secundária Passos Manuel
 • Lisbon  Inspiration –Intercultural Approaches  Location, Lisbon, Portugal  (A. Adamczyk)

Wszystkie powyższe działania przyczyniają się do wzrostu jakości nauczania powiązanej z  osiągnięciami naszych uczniów. Nowa wiedza jest uwzględniona w programie nauczana, a umiejętności są stosowane w praktyce.  Dzięki europejskiej wartości dodanej (European added value) znaczny nacisk jest kładziony na integrację w różnych aspektach, zwalczanie rasizmu i uprzedzeń,  nauczanie języków, zdobywanie nowych interkulturowych doświadczeń.

Ciąży na nas wielka odpowiedzialność wychowania nowego pokolenia. Przygotowujemy uczniów do dorosłego życia ucząc ich otwartości i poczucia własnej wartości, wyposażając w umiejętność pracy zespołowej, adaptacji do zmieniających się warunków, używania języka obcego oraz tolerancji.
 
Opracowanie: Tadeusz Sułek

 


Załączniki do pobraniaZobacz całą galerię