Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Innowacja pedagogiczna "Kodowanie – nauka przez zabawę w klasach I-III" - podsumowanie

shadow

W bieżącym roku szkolnym w klasie IIC, podczas zajęć komputerowych, kontynuowana była realizacja innowacji pedagogicznej związanej z nauką elementów programowania. W II semestrze skupiliśmy się na aktywnościach związanych z projektem eTwinning "Bawię się. Poznaję. Koduję."
Projekt zakładał współpracę pomiędzy dwoma miastami Lublinem i Zabrzem. Głównym zadaniem było poznanie regionalizmu miast oraz włączenie kodowania i robotyki w aktywności bliskie dziecku m.in. gry dydaktyczne czy aktywności artystyczne. Ich dobór dostosowany był do możliwości i potrzeb uczestników projektu. W wyniku podjętych działań dzieci uczyły się od siebie nawzajem, pracowały w parach i zespołach.
Jedna z aktywności polegała na opracowaniu legendy związanej z miastem oraz zadania do niej. Oto efekty naszej pracy:
 
A także link do filmu z testowania zadania z ozobotami związanego z legendą.
 
Uczestniczyliśmy również w ogólnopolskim programie edukacyjnym realizowanym przez EduSense "Uczymy dzieci programować".
Wszystkie aktywności podejmowane w tym roku szkolnym, w ramach realizacji innowacji, miały na celu:
  • rozwijanie logicznego i analitycznego myślenia,
  • kształcenie postawy badacza i odkrywcy poprzez rozwiązywanie problemów,
  • wzrost samooceny i kreatywności uczniów,
  • rozwijanie umiejętności społecznych – komunikacji i współpracy w grupie.
 Zobacz całą galerię