Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Spotkanie z ratownikiem medycznym w świetlicy

shadow

Głównym celem  spotkania było przekazanie dzieciom informacji na temat zasad udzielania pierwszej pomocy i prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, a także w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.  Pan Mariusz wyjaśniła naszym uczniom, na czym polega jego praca oraz zaprezentował używane przez niego akcesoria. Podczas spotkania dzieci obejrzały kilka filmów z prawdziwej pracy ratowników medycznych i dowiedziały się, co należy zrobić zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Miały okazję przyglądać się czynnościom wykonywanym przez ratownika podczas sztucznego oddychania i masażu serca, które pan Mariusz pokazywał na fantomie –dziecko.
Ponadto uczniowie utrwalali sobie znane im  już numery alarmowe służb ratowniczych oraz zasady bezpiecznej zabawy podczas wakacji. Spotkanie to uwrażliwiło naszych podopiecznych na potrzebę reagowania w sytuacjach zagrożenia życia oraz wyposażyło w wiedzę i umiejętności, które niewątpliwie należy systematycznie poszerzać i utrwalać, aby w przyszłości uratować czyjeś życie.
W tygodniu poprzedzającym spotkanie z ratownikiem medycznym w świetlicy odbył się blok tematyczny na temat bezpieczeństwa podczas wypoczynku letniego. Następnie uczniowie z klas młodszych wykonali prace konkursowe „Na ratunek”, na których przedstawili swoje wizje pomocy i ratowania życia. Prace można oglądać w gablotach przed świetlicą, laureaci zostali nagrodzeni a panu Mariuszowi bardzo się wszystkie pomysły podobały.
                                                                  

                                                                      artykuł przygotowała pani Edyta KrawczykZobacz całą galerię