Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Karta rowerowa 2018

shadow

W dniu 4 czerwca 2018 r. dla uczniów klas czwartych odbył się sprawdzian praktyczny - sprawdzający umiejętność jazdy rowerem po oznakowanej trasie. W tym  zadaniu młodszym kolegom pomagali uczniowie z klas gimnazjalnych.
Wcześniej czwartoklasiści rozwiązywali test sprawdzający wiedzę z zakresu podstawowych przepisów obowiązujących w ruchu drogowym oraz znajomości znaków drogowych.
102 uczniów zaliczyło obydwa sprawdziany i otrzyma pierwsze prawo jazdy :)Zobacz całą galerię