Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

shadow

*  *  *  *  *
Rodziców i uczniów zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego na rok szkolny 2018/2019.  Zobacz ofertę.
UWAGA! Jeżeli w ofercie nie znajdziecie interesującej Was szkoły to oznacza to, że dana szkoła nie przystąpiła do systemu elektronicznej rekrutacji (np. szkoły prywatne, społeczne, artystyczne). Należy wówczas w danej szkole uzyskać informacje o ofercie, terminarzu i zasadach naboru.
*  *  *  *  *
W załącznikach prezentujemy poradnik gimnazjalisty "5 kroków do szkoły ponadgimnazjalnej"  oraz prezentację "Terminarz i zasady rekrutacji".
*  *  *  *  *
Terminarz rekrutacji
Czynności Terminy
Wybór preferencji przez kandydatów, składanie podań w szkołach pierwszego wyboru. od 14 maja
do 15 czerwca 2018 r.
Składanie deklaracji przystąpienia do: prób sprawności fizycznej, do sprawdzianu kompetencji językowych oraz do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w szkołach, w których program wymaga od kandydatów indywidualnych predydpozycji. do 18 maja 2018 r.
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, sprawdzianu uzdolnień kierunkowych. do 6 czerwca 2018 r.
Podanie do wiadomości publicznej listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu uzdolnień kierunkowych. do 8 czerwca 2018 r.
Podanie do wiadomości publicznej przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia. 4 lipca 2018 r. godzina 10.00
Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. od 4 lipca do 6 lipca 2018 r. godzina 14.00
Podanie do wiadomości publicznej przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów przyjętych. 9 lipca 2018 r. godzina 12.00
Postępowanie odwoławcze, informacja o liczbie wolnych miejsc w szkołach i rekrutacja uzupełniająca. od 9 lipca 2018 r.

*  *  *  *  *
W załącznikach rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w którym zawarto:
- zasady przeliczania na punkty rekrutacyjne wyników egzaminu gimnazjalnego,
- zasady przeliczania na punkty rekrutacyjne ocen z zajęć edukacyjnych oraz innych osiągnięć uczniów wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum (konkursy i olimpiady przedmiotowe i tematyczne, zawody sportowe i artystyczne, aktywność społeczna).

*  *  *  *  *
Badania lekarskie
Wszyscy kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, powinni posiadać zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie.

Badania kandydatów do szkół (technikum, szkoła branżowa I stopnia) można wykonać bezpłatnie, na bieżąco w dniu zgłoszenia  w:
- Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Lublinie, Filia nr 1, ul. Nałęczowska 27, w godzinach od 9.00 do 15.00,
- Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Lublinie, Filia nr 2, ul. Nowy Świat 38 blok B, w godzinach od 9.00 do 14.00.

Uczniowie do 16 roku życia obowiązani są zgłaszać się na badania pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

Uczeń powinien zabrać ze sobą:
- skierowanie wystawione i opieczętowane przez gimnazjum,
- legitymację szkolną lub dowód osobisty,
- okulary, jeżeli je nosi,
- kartę informacyjną ze szpitala lub poradni specjalistycznej jeżeli uczeń korzystał z takiego leczenia,
- inne dodatkowe wyniki badań jeżeli takie uczeń posiada.

Skierowanie na badanie można otrzymać w sekretariacie naszej szkoły na podstawie wydrukowanego i podpisanego wniosku (podania) zawierającego wybrane szkoły i kierunki kształcenia.
 


Załączniki do pobraniaZobacz całą galerię