Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

KONKURS PLASTYCZNY-POLESKICH TORFOWISK CZAR

shadow

KONKURS PLASTYCZNY-POLESKICH TORFOWISK CZAR
 
Poleski Park Narodowy zaprasza do udziału w Konkursie Plastycznym „Poleskich Torfowisk Czar”. Konkurs ma charakter otwarty. Przeznaczony jest dla młodzieży szkolnej z terenu województwa lubelskiego. Udział w nim jest bezpłatny. Konkurs jest organizowany w czterech kategoriach wiekowych dla następujących uczestników:
 -          dzieci w wieku przedszkolnym;
-           dzieci szkół podstawowych, klasy I-III;
-           dzieci szkół podstawowych, klasy IV-VII;
-           dla młodzieży szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

Tematyka: rysunek o tematyce przyrodniczej, ukazujący walory Poleskiego Parku Narodowego.

Ilość prac: jeden uczestnik konkursu może nadesłać jeden rysunek.

Format: 297 x 420 mm (A3).

Technika dowolna.

Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście  do 11 maja 2018 r. Liczy się data nadania przesyłki.

Adres:
Poleski Park Narodowy, ul. Lubelska 3a 22-234 Urszulin
Z dopiskiem na kopercie - Konkurs plastyczny „Poleskich Torfowisk Czar”
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i ogłoszenie wyników nastąpią do 18 maja 2018r. Nagrody rzeczowe za najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej zostaną wręczone podczas uroczystego Finału Konkursu Plastycznego, który odbędzie się w Ośrodku Dydaktyczno-Administracyjnym Poleskiego Parku Narodowego w dniu 21 maja 2018 r.

Więcej informacji: http://www.poleskipn.pl/index.php/217-konkurs-plastyczny-poleskich-torfowisk-czar
Zespół ds. Edukacji i udostępniania Parku – tel. 82 5713 071 w. 48
e-mail: poleskipn@poleskipn.pl
Poniżej w załączniku regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa
informację przygotowała pani Małgorzata Konarzewska


Załączniki do pobraniaZobacz całą galerię