Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Legendarne dzieje polskich miast

shadow

Na międzyszkolny konkurs plastyczny "Legendarne dzieje polskich miast ", zorganizowany przez wychowawców świetlicy, wpłynęły 123 prace.

komisja konkursowa, w składzie:

  • mgr Jolanta Bodo - doradca metodyczny
  • mgr Ewa Pawłowska-Pecka - naucayciel bibliotekarz
  • mgr Małgorzata Piasecka - nauczyciel nauczania zintegrowanego - plastyk

Przyznała we wszystkich kategoriach:

  • 7 nagród pierwszych
  • 8 nagród drugich
  • 7 nagród trzecich

Wyróżniono 13 prac plastycznych.

W konkursie brali udział uczniowie z lubelskich Szkół Podstawowych nr. 51,34,48, 3, 32, 31, 5, 9, 22, 21, 4, 30, 26, 46.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.

Nagrodzonym i wyróznionym gratulujemy i zapraszamy do do dalszego rozwijania talentów plastycznycch.Zobacz całą galerię