Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Konferencja „Twórca – kreator - innowator to współczesny nauczyciel”

shadow

Dnia 12 stycznia 2018 roku odbyła się konferencja „Twórca – kreator - innowator to współczesny nauczyciel” otwierająca cykl edukacyjny zatytułowany Innowacyjna edukacja. Przedsięwzięcie zainicjowane przez Szkołę Podstawową nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie ma sprzyjać integracji twórczych grup nauczycieli działających w szkołach podstawowych oraz upowszechnianiu przykładów działań innowacyjnych. W organizacji konferencji szkoła otrzymała wsparcie Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, UMCS, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Lublinie.
Hasło: To samo nie znaczy tak samo – kreatywny nauczyciel to twórcze dziecko. stało się motywem przewodnim konferencji, która wymagała od części uczestników zaangażowania w realizację jej treści. Można realizować takie same lub podobne zadania, ale na różne sposoby, zaś wspólnym mianownikiem jest zawsze wieloaspektowy rozwój dziecka. Każdy nauczyciel to animator rozwoju intelektualnego i osobowego ucznia.
Program konferencji i jego realizacja to efekt współpracy ośmiu szkół podstawowych: nr 10, nr 18, nr 21, nr 17, nr 38, nr 28, nr 31 i nr 30.
Pan Marek Błaszczak – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 28 powitał zebranych w imieniu organizatorów, omówił genezę przedsięwzięcia i zaprosił wszystkich do aktywnego uczestnictwa. Wykład wprowadzający Konteksty i warunki innowacji wygłosiła Pani dr Barbara Bilewicz–Kuźnia – pracownik Instytutu Pedagogiki UMCS w Lublinie. Odwołując się do własnych doświadczeń, podkreśliła znaczenie innowacji w rozwijaniu twórczego myślenia i aktywnego uczenia się każdego dziecka. Pani Zofia Starownik – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 28 w swoim wystąpieniu Innowacyjna edukacja – co ona oznacza w praktyce omówiła zmieniające się uwarunkowania formalno-prawne działalności innowacyjnej szkół oraz jej cele w odniesieniu do podstawy programowej, a następnie charakteryzując cechy nauczyciela-innowatora, wskazała na konieczność rozważenia zagadnienia związku innowacji z twórczością w realiach danej szkoły. Skąd się bierze motywacja? Jak skutecznie zmotywować ucznia? – tytułowe pytania kierowały wypowiedzią Pani Jolanty Laskowskiej-Rusinek –pedagoga PP-P nr 2 w Lublinie. Z kolei przykład przedsięwzięcia innowacyjnego Zaprogramuj się na programowanie, nowe oblicze Darów Froebla scharakteryzowała na podstawie swoich doświadczeń Pani Barbara Bałdyga – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie. Jest to innowacja pedagogiczna realizowana w klasach pierwszych.
W drugiej części konferencji przedstawiciele szkół, które zdecydowały się współtworzyć giełdę dobrych praktyk twórczych, zaprezentowali przykłady nowatorskich rozwiązań metodycznych, programowych i organizacyjnych. Łączyły one tradycję z nowoczesnością. Ilustrowały, jak nauczyciele kształcą twórcze myślenie, sztukę uczenia się, umiejętność programowania, wyrażania siebie w różnych formach artystycznych, posługiwania się językiem obcym. Wszystko, co można było zobaczyć na stoiskach poszczególnych szkół, służyło zarażeniu zarazkiem twórczości. Przedstawione przykłady działań twórczych potwierdziły zasadę: twórczy nauczyciel – twórczy uczeń. Twórcze działania uczniów uczestnicy konferencji mogli zobaczyć na żywo lub w materiale filmowym.
Podjęta inicjatywa to przykład dobrej współpracy szkół, organu prowadzącego szkoły, organu nadzorującego, uczelni wyższej, placówki doskonalenia i poradni psychologiczno-pedagogicznej na rzecz powstania sieci szkół prowadzących działania innowacyjne rozwijające kompetencje kluczowe uczniów. Wartość przedsięwzięcia podkreślają refleksje uczestników konferencji.
Kinga Ostrowska, Szkoła Podstawowa nr 20: Innowacje w edukacji to nasza przyszłość.
Elżbieta Myśliwiecka, Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II: Gratulujemy pomysłu! Pomysłu, który nas jednoczy, inspiruje i motywuje do działania dla dobra dziecka.
Magdalena Szmyd-Skórczewska, Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich: Złożoność staje się prosta, gdy poznajemy problem od podstaw.

 
Barbara Bałdyga, Zofia StarownikZobacz całą galerię