Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

eTwinning w bibliotece

shadow

Jak co roku w ramach  Tygodnia eTwinning  pani Ewa Pawłowska-Pecka przeprowadziła cykl zajęć: Bajkowa Akademia Angielskiego skierowany do uczniów klas II, III i IV.  Podczas tych zajęć dzieci zapoznawały się z odczytywaną przez nauczyciela baśnią w wersji anglojęzycznej. Zadaniem słuchaczy było opowiadanie treści bajki na podstawie ilustracji, kontekstu kulturowego oraz poznawanego słownictwa. Następnie uczniowie wykonali prace plastyczne – ilustrację do baśni anglojęzycznej podpisaną w tymże języku.  Najpiękniejsze z nich zostały zaprezentowane w formie wystawy w gablocie na korytarzu szkolnym.
 
 Ewa Pawłowska - Pecka