Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Kontynuacja działań prozdrowotnych w ramach Sieci Szkół Promujących Zdrowie

shadow

Kontynuacja działań prozdrowotnych w ramach Sieci Szkół Promujących Zdrowie
 
Nasza szkoła posiada Miejski Certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”, czyli promujemy zdrowy i aktywny tryb życia wśród uczniów. W ramach tej idei organizowane są lekcje, konkursy i szkolenia w obszarze profilaktyki i promocji szeroko pojętego zdrowia:
  • prawidłowego odżywiania,
  • aktywności fizycznej,
  • bezpieczeństwa,
  • zdrowia psychicznego i społecznego.
Uczniowie klas I- III uczestniczą w konkursie plastycznym "Jedz z Głową" realizowanym przez Miasto Lublin. Szkolnym koordynatorem jest p. Katarzyna Bryłowska.W roku szkolnym 2017/2018 przystąpiliśmy również do realizacji nowych programów prozdrowotnych, które korelują z zasadami SSPZ.

1.  Program edukacyjny: Moje dziecko idzie do szkoły". Jest to program wsparcia edukacji uczniów klas pierwszych szkół podstawowych oraz ich rodziców, w zakresie zdrowego jedzenia i propagujący między innymi spożywanie przez pierwszoklasistów wartościowych śniadań i innych posiłków w ciągu dnia. Realizacja programu pozwala na zwrócenie uwagi rodziców na istotne sprawy dotyczące zdrowia ich dzieci i przyczynia się do poszerzenia wiedzy rodziców i podniesienia ich świadomości prozdrowotnej. Szkolnym koordynatorem jest p. Dorota Majcherska.

2.  Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”, skierowany do dzieci z IV klas szkół podstawowych. Szkolnym koordynatorem jest p. Kinga Gawrońska.

3. Program "Trzymaj Formę!", który pomaga rozwijać zainteresowania uczniów klas IV- VII i kształtuje ich prozdrowotne nawyki. Propaguje zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną. Koordynatorem jest p. Anna Chodun

4. Dobrze jemy ze Szkołą na Widelcu - program zajęć, które kompleksowo zajmują się przyrodą i zdrowym żywieniem. Szkolnym koordynatorem jest p. Anna Włodarczyk.
 
informację przygotowała pani Anna Chodun