Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Edukacja informatyczna w klasach pierwszych

shadow

W bieżącym roku szkolnym na zajęciach edukacji informatycznej w klasach pierwszych, zgodnie z zapisami w podstawie programowej, wprowadzane są elementy programowania w oparciu o innowację pedagogiczną "Kodowanie - nauka przez zabawę w klasach I-III".
Podczas lekcji uczniowie pracują z wykorzystaniem maty edukacyjnej "Mistrzów Kodowania", aplikacji tabletowych oraz innych pomocy dydaktycznych. Rozwijają logiczne myślenie, analizowanie sytuacji problemowych, kreatywność i pomysłowość. Uczą się też współdziałania w grupie.
Zajęcia są tematycznie skorelowane z realizacją treści edukacyjnych w klasie pierwszej.
Anna Szum, Anna JałowińskaZobacz całą galerię