Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Bezpieczna szkoła

shadowObowiązkiem szkoły jest wspomaganie rodziny, tworzenie dobrego klimatu, sprawiedliwe traktowanie uczniów, wspieranie samorządności, uczenie przestrzegania norm zawartych w Statucie Szkoły, uczenie prawidłowej komunikacji, różnych form rozwiązywania konfliktów bez przemocy, szacunku i tolerancji dla innych. 

W szkole został powołany Zespół ds. bezpieczeństwa, który zajmuje się integrowaniem i koordynowaniem działań wychowawczo-profilaktycznych wszystkich podmiotów szkolnych – uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły na rzecz bezpieczeństwa w szkole.


 

Koordynatorami działań w szkole są:
pedagog, psycholog i logopeda oraz
st. insp ds. bhp

 Zobacz całą galerię