Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Opłata za obiady we wrześniu 2018r.

shadow

OPŁATA ZA OBIADY ZA WRZESIEŃ WYNOSI:

19 X 3,50 zł = 66,50 zł

DZIECI, KTÓRYCH RODZICE NIE PODPISZĄ UMÓW NA KORZYSTANIE Z OBIADÓW I NIE ZŁOŻĄ TYCH UMÓW DO DNIA 31.08.2018R NIE BĘDĄ MOGŁY KORZYSTAĆ Z OBIADU W DNIU 04.09.2018R. OD DNIA 05.09.2018R KORZYSTANIE Z OBIADÓW WYŁĄCZNIE PO PODPISANIU UMOWY NAJPÓŹNIEJ NA JEDEN DZIEŃ PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z OBIADÓW.W tytule przelewu należy zamieścić:
  • numer księgi ucznia (umieszczony na karcie elektronicznej),
  • imię i nazwisko dziecka,
  • szkołę,
  • klasę,
  • miesiąc za który dokonywana jest wpłata.

Wpłat należy dokonywać na konto szkoły: 03 1240 1503 1111 0010 0775 2752.

Wszystkie informacje dotyczące obiadów
uzyskacie Państwo pod telefonem 81 5339272 wew. 205 w godz. 8.00 - 15.00.


Odpisów żywienia można dokonywać:
  • telefonicznie lub sms u szefa kuchni tel. 533 206 805  - najpóźniej w dniu nieobecności do godz. 8.00,
  • poprzez system elektroniczny www.sp28.lublin.pl zakładka żywienie ­- najpóźniej w dniu nieobecności do godz. 8.00,
  • bezpośrednio u szefa kuchni Pani Jadwigi Nestorowicz segment D 1 piętro, pokój nr 206 - najpóźniej w dniu nieobecności do godz. 8.00.


Załączniki do pobrania