Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018

shadow

Jesteśmy twórczą szkołą sukcesu edukacyjnego wszystkich uczniów. Z tą misją wchodzimy w rok szkolny 2017/18. Wprowadzamy do naszej oferty edukacyjnej zmiany organizacyjne i programowe na bazie dotychczasowych wartościowych rozwiązań pedagogicznych.
Przedstawiamy najistotniejsze elementy oferty edukacyjnej naszej szkoły na rok szkolny 2017/2018.
 
Oferta edukacyjna dla oddziałów przedszkolnych i klas I – III
 

 • Utworzenie integracyjnych oddziałów przedszkolnych
 • Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w ramach innowacyjnych projektów: Świat dziecięcej zabawy z froeblowskimi darami, Froeblowskie kodowanie, Uczenie przez badanie z wykorzystaniem Darów Froebla
 • Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach realizujących innowacje programowo-metodyczne: Prosta droga do zdrowia, Mój region – moja Ojczyzna, Podróże po świecie kultury i sztuki, Kodowanie – nauka przez zabawę w klasach I - III
 • Uczenie się języka angielskiego przez zabawę: Wyliczanki – spikanki – zabawy słowne w języku angielskim
 • Zajęcia dodatkowe w ramach realizacji programu Angielski bez granic w klasach integracyjnych
 • Nauka pływania w klasach profilowanych dla uczniów klas pierwszych i drugich
 
Oferta edukacyjna dla klas IV– VII
 
 • Utworzenie klas dwujęzycznych z językiem angielskim i językiem niemieckim
 • Dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego w zakresie umożliwiającym uzyskanie certyfikatu DSD (Deutsches Sprachdiplom)
 • Obowiązkowa nauka drugiego języka nowożytnego (hiszpańskiego lub niemieckiego)
 • Dla uczniów zainteresowanych sportem dodatkowe zajęcia w klasach profilowanych (pływanie, koszykówka dziewcząt, piłka nożna dla chłopców)
 • Różnorodne zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia i zainteresowania uczniów
 • Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu w klasie ósmej

Zapraszamy na stronę naboru.



Zobacz całą galerię