Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Wycieczki uczniów klas IV do filii nr 25 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego

shadow

W ramach projektu „Na straży pamięci...” oraz „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, uczniowie klas IV uczestniczyli w zorganizowanych przez p. Ewę Pawłowską - Peckę wycieczkach do filii nr 25 Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego. Mieli tam okazję wzięcia aktywnego udziału w zajęciach Pani Beaty Jarosz promujących książkę Szymona Sławińskiego: „Mały Powstaniec”.. Dodatkową atrakcją tych wycieczek było spotkanie z Panią Barbarą Janczykowską – krewną łączniczki i sanitariuszki Marii Rosołowskiej, uczestniczki Powstania Warszawskiego, która zostawiła po sobie wiele cennych pamiątek z okresu II wojny światowej, takich jak: opaska powstańcza, czy archiwalne fotografie. Uczestnicy spotkań z wielkim zainteresowaniem oglądali zgromadzone eksponaty i z uwagą wsłuchiwali się w przekazywane przez p. Barbarę relacje młodziutkiej bohaterki opisującej te historyczne wydarzenia.