Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Międzyszkolny konkurs "BEZPIECZNY W INTERNECIE"

REGULAMIN II MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU
"BEZPIECZNY W INTERNECIE"


Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie, zwana dalej „Organizatorem”.

Cele konkursu:
1. Propagowanie treści związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w sieci.
2. Popularyzowanie wiedzy na temat świadomego, wolnego od zagrożeń korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież.
3. Inspirowanie zainteresowań literackich, plastycznych.
4. Motywowanie do rozwijania własnych zdolności.

Temat konkursu:
                              Niebezpieczeństwa czyhające w wirtualnym świecie.

Adresaci konkursu:
Uczniowie klas IV, V, VI szkół podstawowych.

Forma prac konkursowych:
Nadesłane prace będą oceniane w kategoriach:

I Literacka
1. Wiersz, opowiadanie, list.
· pod uwagę będą brane: zgodność pracy z tematem, właściwe zastosowanie wybranej formy wypowiedzi, poprawność językowa, stylistyczna i ortograficzna.

II Plastyczna
1. Forma dowolna
· pod uwagę będą brane: zgodność pracy z tematem, estetyka wykonania;
· prace wykonane za pomocą edytorów grafiki nie powinny zawierać żadnych gotowych elementów cudzego autorstwa, takich jak np. kliparty lub zeskanowane ilustracje;

III Multimedialna
1. Krótki film, videoklip nt. zagrożeń płynących z Internetu
· praca powinna odzwierciedlać realne zagrożenia, z jakimi każdego dnia spotykają się uczniowie, pokazywać konsekwencje niebezpiecznych zachowań w sieci oraz wykształcić postawę ograniczonego zaufania do Internetu;
· czas trwania nie powinien przekraczać 5 minut (rozszerzenia plików: avi, mpg, mpeg, mov, wmv);
· w tej kategorii mogą brać udział 2-osobowe zespoły.

Prace konkursowe należy składać do 10 lutego 2011 roku do p. Anny Szum - sala nr 24.Zobacz całą galerię