Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Konkurs z języka angielskiego "Flagi i Symbole Zjednoczonego Królestwa"

shadow

Nauczyciele języka angielskiego zapraszają klasy IV-VI  do wzięcia udziału w  konkursie pt. „Flagi i Symbole Zjednoczonego Królestwa”
 

  • Wykonaj plakat na temat wybranego kraju Zjednoczonego Królestwa (UK) wraz z wypowiedzią pisemną w języku angielskim. Uwzględnij informacje na temat atrakcji turystycznych, obyczajów, ciekawostek, jak i elementów kultury, geografii czy historii danego kraju.
 
Cele konkursu:
  1. Wzbogacenie wiedzy o krajach wchodzących w skład Zjednoczonego Królestwa.
  2.  Rozwijanie słownictwa oraz doskonalenie umiejętności pisania.   
  3. Rozwijanie twórczej aktywności artystycznej.

Oceniane będą:
  • Poprawność  językowa (gramatyczna i leksykalna).
  • Staranność wykonania.
  • Pomysłowość i forma graficzna.
 
Nagrody:

Autorzy najlepszych i najciekawszych prac otrzymają ocenę celującą z języka angielskiego! Pozostali uczestnicy otrzymają oceną bardzo dobrą!

Prace należy składać do dnia 19.12.2016 do swojego nauczyciela języka angielskiego.   
                          

                                                    GOOD LUCK !!!Zobacz całą galerię