Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

"Szczęśliwy Numerek"

shadow

Od  listopada 2016 r. powraca losowanie Szczęśliwego Numerka! Zapraszamy do zapoznania się z jego regulaminem.

Regulamin „Szczęśliwego Numerka”
 
1. Szczęśliwy Numerek jest przypisany numerowi ucznia w dzienniku lekcyjnym.
2. Szczęśliwy Numerek jest losowany codziennie przed godziną 8.00 przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego w obecności jego opiekunów.
3. Wyniki losowania umieszczone są na tablicy ogłoszeń obok pokoju nauczycielskiego oraz na stronie internetowej szkoły.
4. W jednym miesiącu jeden numer może być wylosowany tylko raz.
5. Uczeń nieobecny w szkole traci możliwość wykorzystania Szczęśliwego Numerka w innym dniu.
5. Uczeń, którego numer wylosowano, jest zwolniony w danym dniu z:
- odpowiedzi ustnej na ocenę
- pisania niezapowiedzianej kartkówki
Na własną prośbę, uczeń może skorzystać z prawa do odpowiedzi lub pisania kartkówki, mimo wylosowanego numerka.
6. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia od:
- pisania zapowiedzianych sprawdzianów lub kartkówek
- wykonywania prac domowych (pisemnych oraz ustnych), z których uczeń może być oceniony
- aktywnego udziału w lekcji
- wykonywania obowiązków dyżurnego
- uwag za złe zachowanie
8. Uczeń posiadający danego dnia Szczęśliwy Numerek ma obowiązek poinformować o tym nauczyciela zaraz po rozpoczęciu lekcji.
9. Przywilej Szczęśliwego Numerka traci ważność wraz z końcem wszystkich zajęć dydaktycznych.
10. Niewłaściwe zachowanie ucznia jest podstawą do anulowania przywileju Szczęśliwego Numerka.Zobacz całą galerię