Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ratownik medyczny w świetlicy

shadow

W trakcie spotkania, nasi uczniowie zapoznali się m.in. z procedurami zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia, przypomnieliśmy sobie znajomość numerów alarmowych oraz zasady rozmowy z dyspozytorem pogotowia w razie potrzeby. Mieliśmy okazję przyjrzeć się czynnościom ratowniczym, które są niezbędne do wykonania w przypadku: zasłabnięć, zwichnięć i skaleczeń. Chętne dzieci pomagały p. Mariuszowi w ułożeniu poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Spotkanie miało na celu pokazanie dzieciom, na czym polega praca ratownika medycznego i czym zajmują się poszczególne służby ratunkowe oraz jakie czynności przedmedyczne należy przedsięwziąć w przypadku zagrożenia życia. Uczniowie dowiedzieli się wiele ważnych i pożytecznych rzeczy, które mogą uratować życie. Na zakończenie spotkania dzieci podziękowały panu Mariuszowi symboliczną kartką wykonaną w świetlicy szkolnej. Pan ratownik zwiedził wystawę prac plastycznych pt. „Na ratunek” wykonanych przez uczniów świetlicy poświęconej udzielaniu pomocy przedmedycznej.Zobacz całą galerię