Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

„Piotruś Pan” na deskach szkolnego teatru

shadow

Grupa teatralna „Młodzi zdolni” złożona z uczniów klas VIb, Vd, IVc, wystawiła w naszej szkole 12 marca w ramach Dni Otwartych SP 28 przedstawienie pt. ,, Piotruś Pan”. Spektakl został przygotowany pod kierunkiem pań: Marzeny Wróblewskiej, Małgorzaty Piaseckiej i Marzanny Pogonowskiej. Podkład muzyczny do piosenek ,,Pan Krokodyl'' i ,, Zbudujemy dom'' przygotowała pani Urszula Plis. Spektakl spotkał się z doskonałymi recenzjami oglądających go dzieci-kandydatów do klas I i 0 w SP28, ich rodziców oraz nauczycieli naszej szkoły.   Ponownie przedstawienie zostało pokazane publiczności-tym razem uczniom klas II i III naszej szkoły 15 kwietnia i spotkało się z równie przychylnym przyjęciem.  Aktorzy po przedstawieniu sztuki każdorazowo byli nagradzani wielkimi brawami.
 
Notatkę przygotowały uczennice i aktorki z klasy 6B :
Patrycja Jarosz, Gabrysia Jastrzębska i Zuzanna Szubzda   Zobacz całą galerię