Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Wycieczki uczniów klas IV - VI do filii nr 25 Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego.

shadow

W ramach projektu „Książki naszych marzeń”, zakładającego m. in. zacieśnienie współpracy pomiędzy bibliotekami szkolnymi i publicznymi oraz pedagogicznymi w celu rozbudzania pasji czytelniczych dzieci i młodzieży, uczniowie klas IV – VI uczestniczyli w wycieczkach do filii nr 25 Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego. Mieli tam okazję wzięcia aktywnego udziału w zajęciach prowadzonych przez Panią Beatę Jarosz promujących zakupione przez szkołę i bibliotekę publiczną książki, które będą także omawiane na lekcjach języka polskiego. Wybrane przez nauczyciela bibliotekarza p. Ewę Pawłowską – Peckę pozycje to: „Mały Powstaniec” Szymona Sławińskiego dla uczniów klas IV, „Wojna na Pięknym Brzegu” Andrzeja Marka Grabowskiego dla uczniów klas V oraz „Arka Czasu” Marcina Szczygielskiego dla uczniów klas VI. Książki poruszające problematykę II wojny światowej widzianej z perspektywy dziecka stanowią cenne novum na rynku wydawniczym. Wielokrotnie nagradzane są  wspaniałymi lekcjami historii i patriotyzmu, tym bardziej bliskimi wychowankom naszej placówki, gdyż opowiadają o walczących dzieciach - patronie Szkoły Podstawowej nr 28 im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej.
Dodatkową atrakcją tych wycieczek było spotkanie uczniów klas IV i V z Panią Barbarą Janczykowską – krewną łączniczki i sanitariuszki Marii Rosołowskiej, uczestniczki Powstania Warszawskiego, która zostawiła po sobie wiele cennych pamiątek z okresu II wojny światowej, takich jak: opaska powstańcza czy archiwalne fotografie. Uczestnicy spotkań z wielkim zainteresowaniem oglądali zgromadzone eksponaty i z uwagą wsłuchiwali się w przekazywane przez p. Barbarę relacje młodziutkiej bohaterki opisującej te historyczne wydarzenia.
 Zobacz całą galerię