Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Patriotyzmu najlepiej uczyć się od Tych, którzy sami walczyli za Ojczyznę…

shadow

Ta idea od lat przyświeca p. Ewie Pawłowskiej – Pecce - organizatorce spotkań uczniów SP 28 z przedstawicielami jej zbiorowego patrona – Synami Pułku Ziemi Lubelskiej, które odbyły się w dniach: 16 – 18 oraz 25 listopada 2015r. poprzedzających Święto Szkoły. Naszym gościem był z-ca przewodniczącego Stowarzyszenia Synów Pułku Ziemi Lubelskiej, autor Słownika biograficznego żołnierzy Batalionów Chłopskich p. pułkownik Marian Wojtas obchodzący właśnie w tym roku swoje 90-te urodziny. Uczniowie klas V i VI nie tylko z wielką uwagą wsłuchiwali się we wspominane przez kombatanta wojenne przeżycia, stanowiące cenne lekcji historii i patriotyzmu, ale też zadawali dociekliwe pytania, nagradzając jubilata gromkimi brawami, kwiatami i głośno odśpiewywanym „Sto lat”. Spotkaniom towarzyszyła wystawa książek udostępnionych przez Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie zatytułowana: "II wojna światowa w oczach dzieci", o które wkrótce wzbogaci się księgozbiór biblioteki naszej szkoły w ramach realizacji projektu "Książki naszych marzeń".Zobacz całą galerię