Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Spotkanie rodziców uczniów klas IV-VI posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej

shadow

Szanowni Państwo!
 
17 listopada 2015 r. o godz. 16.45 w stołówce szkolnej odbędzie się spotkanie dla rodziców uczniów klas IV-VI posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej stwierdzającą: dysleksję, dysortografię, dysgrafię, dyskalkulię na temat „Jak pracować z dzieckiem dyslektycznym”.Zobacz całą galerię