Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Klasa 2B na Festiwalu Nauki

shadow

22 września 2015 roku uczniowie klasy 2B uczestniczyli w zajęciach na Uniwersytecie Przyrodniczym o tematyce: "Kolorowy świat roślin – barwniki roślinne".

Dzieci dowiedziały się, że barwniki asymilacyjne (chlorofile i karotenoidy) biorą udział w fotosyntezie i zlokalizowane są w chloroplastach.

Projekt ten umożliwił zrozumienie skąd bierze się różnorodność kolorystyczna świata roślinnego.  Uzmysłowił również, że barwniki roślinne odpowiadają nie tylko za wrażenia wizualne, ale pełnią też  kluczową rolę w najważniejszym dla roślin procesie, czyli fotosyntezie. Uczniowie mieli okazję stworzyć i rozdzielać poszczególne grupy barwników roślinnych.

Zajęcia były ciekawe i interesujące a możliwość samodzielnego przeprowadzania doświadczeń dała wiele radości i satysfakcji z uzyskanych efektów .Zobacz całą galerię