Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

„Angielski bez granic” w pierwszych klasach integracyjnych

shadow


Program „Angielski bez granic” powstał z myślą o uczniach uczęszczających do klas integracyjnych naszej szkoły i będzie kontynuowany przez 3 kolejne lata. Jest on odpowiedzią na rosnące zainteresowanie nauką języka angielskiego wśród dzieci na I etapie edukacyjnym.

Został opracowany we współpracy zespołu nauczycieli języka angielskiego, edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli specjalistów. Jest dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów zarówno zdrowych jak i tych o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Program ten rozwija nie tylko znajomość języka angielskiego, ale również stwarza możliwość praktycznego zastosowania wiedzy w sytuacjach życia codziennego. Uwzględniając specyfikę pracy w klasie integracyjnej położyłyśmy nacisk na szeroko rozumianą indywidualizację w procesie nauczania, co pozwoli każdemu z uczniów osiągnąć sukces.

Autorki programu: Justyna Kozyrska, Aneta Mamcarz, Iwona Sidor, Monika Tarkowska, Agnieszka Zybura.Zobacz całą galerię