Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Lista dzieci zakwalifikowanych na Półkolonie letnie w SP 28

shadow
Lista dzieci zakwalifikowanych na Półkolonie letnie w SP 28 
Prosimy o dokonanie wpłat:
  1. zaliczki (100 zł) od 15 do 19 czerwca do Pana Michała Chowańca (segment A parter, gabinet 12)
    w godz.: 800  - 900  oraz 1400 - 1500
  2. opłaty za wyżywienie  (150 zł) do 25 czerwca na konto szkoły:
03 1240 1503 1111 0010 0775 2752 tytułem: Półkolonie 2015 imię i nazwisko
 
Brak wpłat do 25 czerwca 2015 spowoduje skreślenie dziecka z listy uczestnika.
 
Posiadamy jeszcze 2 wolne miejsca w grupie dzieci 10 -11 letnich. Zainteresowane osoby mogą zgłosić się po kartę do sekretariatu szkoły. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Nie posiadamy już wolnych miejsc w grupach dzieci 6 – 9 letnich.
 
Lista zakwalifikowanych dzieci w załączniku.
Spotkanie wychowawców z uczestnikami i opiekunami 29 czerwca o godz. 8:00 na holu głównym.  Zapraszamy.
 
Kierownik półkolonii
Ewa Burdan


Załączniki do pobraniaZobacz całą galerię