Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

„Czy leje deszcz, czy słońce praży – z książką zawsze mi do twarzy!”

shadow

„Czy leje deszcz, czy słońce praży –
z książką zawsze mi do twarzy!”
 
Zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli SP 28 do zobrazowania tego hasła w ramach konkursu fotograficznego, który rozpatrywany będzie w 2 kategoriach:
 • Kategoria I : Zdjęcie z książką „na poważnie”
 • Kategoria II : Zdjęcie z książką „na wesoło”.
Zdjęcia konkursowe (max. 5 w 1 kategorii) należy dostarczać  na pendrivie albo płycie CD p. Annie Jałowińskiej (nauczyciel techniki i informatyki) lub p. Ewie Pawłowskiej-Pecce (nauczyciel bibliotekarz) w terminie do 15.05.2015 r. Laureaci konkursu otrzymają oceny celujące z zajęć komputerowych, nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy.
Zapraszamy!                                            
Poniżej zamieszczone zostały cele i regulamin konkursu.

Cele konkursu:
 1. Wizualizacja pasji czytania, miłości do książek.
 2. Popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu (w domu, w miejscach publicznych takich jak: ulica, park, plac zabaw, sklep, autobus, szkoła, biblioteka).
 3. Rozwijanie zainteresowań  fotografią jako dziedziną sztuki.
 4. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sprzętem elektronicznym.
 
Regulamin konkursu:
 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 0 – 6 oraz nauczyciele SP 28.
 2. Należy wykonać zdjęcia z książką i zapisać w formacie JPG. Fotografia musi być autorstwa uczestnika konkursu.
 3. W konkursie będą rozpatrywane dwie kategorie prac:
  • Kategoria I – Zdjęcie z książką
  • Kategoria II – Humorystyczne zdjęcie z książką .
Każdy uczestnik może wykonać zdjęcia w obu kategoriach, dostarczając maksymalnie 5 fotografii w ramach 1 kategorii konkursowej.
 1. Zdjęcia konkursowe należy dostarczać  na pendrivie albo płycie CD p. Annie Jałowińskiej (nauczyciel techniki i informatyki) lub p. Ewie Pawłowskiej-Pecce (nauczyciel bibliotekarz) w terminie do 15.05.2015 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 20 maja 2015 r. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie szkoły i wywieszona na tablicy ogłoszeń przy pokoju nauczycielskim oraz przy bibliotece.
 2. Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają oceny celujące z zajęć komputerowych, nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy.  
· Autor fotografii przekazując zdjęcie na konkurs wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych i na publikację prac na stronie internetowej szkoły.Zobacz całą galerię