Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Święto naszej szkoły

shadow

26 listopada nasza szkoła obchodzi swoje święto. Tego dnia Szkoła Podstawowa nr 28 otrzymała imię Synów Pułku Ziemi Lubelskiej. Miało to miejsce 26 lata temu - w roku 1988. W ramach obchodów święta naszej szkoły o godzinie 8.30 odbyła się uroczysta Msza Święta. Uczniowie klas czwartych wzięli w tym dniu udział w apelu o sztandarze szkoły a uczniowie klas piątych i szóstych wzięli udział w zorganizowanych z tej okazji  wróżbach andrzejkowych, a także oglądali w klasach z wychowawcami prezentacje dotyczące historii naszej Szkoły i film związany z historią drugiej wojny światowej. Z okazji Święta Szkoły uczniowie klas IV uczestniczyli w uroczystym Apelu o Sztandarze. Wśród obecnych na uroczystości pojawiła się wnuczka zamordowanego w Katyniu porucznika Adama Drzymulskiego pani Wiesława Kłębukowska, obecni byli Synowie Pułku patroni naszej szkoły – panowie Stanisław Małecki, Tadeusz Róg oraz pan Marian Wojtas. Uczniowie  zapoznali się z historią naszej szkoły i jej symbolami. Dowiedzieli się o pochodzeniu i znaczeniu symboli naszego państwa a także wysłuchali wystąpienia przedstawiciela patrona szkoły Syna Pułku - pana Mariana Wojtasa. Wspólnie zaśpiewali hymn szkoły.  Grono zebranych obejrzało Teatr Cieni. Uroczystość uświetniły wspaniałe żołnierskie pieśni .Apel został przygotowany przez panie: Marzenę Wróblewską, Małgorzatę Piasecką oraz pana Daniela Osińskiego. Tego dnia członkowie Pocztu Sztandarowego naszej szkoły wraz z opiekunem p. Danielem Osińskim udali się na cmentarz na Majdanku. Złożyli wiązanki i zapalili znicze na kwaterze Synów Pułku, a także na grobie zmarłej 5.10.2014 roku autorki Hymnu naszej Szkoły pani Reny Możdżeńskiej.
 
informację przygotował pan Daniel OsińskiZobacz całą galerię