Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Świetlica w angielskim wydaniu

shadow

Świetlica włączyła się w szkolne obchody Tygodnia eTwinning. Każdy dzień poświęcony był innemu państwu członkowskiemu Unii Europejskiej, zgodnie ze szkolnym kalendarzem. Poznawaliśmy ciekawostki o danych krajach. Słuchaliśmy wybranych baśni. Portretowaliśmy bohaterów bajek. Szczególną uwagę poświęciliśmy Wielkiej Brytanii. P. J. Kozyrska przedstawiła dzieciom zabawną książeczkę "The very hungry caterpillar". Dzieci miały okazję powtórzyć wybrane słownictwo (nazwy owoców, liczebniki). Następnie wspólnie przygotowaliśmy plakat ilustrujący treść książeczki.
Nasze szafki oznakowaliśmy angielskimi nazwami. Wykonaliśmy również plakat ilustrujący wybrane państwa unijne.Zobacz całą galerię