Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Uwaga Konkurs dla klas V i VI pt. „Greetings from…” czyli „Pozdrowienia z …”

shadow

Uwaga Konkurs dla klas V i VI pt. „Greetings  from…”  czyli  „Pozdrowienia z …”
 
Wakacje już dawno za nami.  Pozostały cudowne wspomnienia i …pocztówki- kolorowe pamiątki z odległych miejsc! A gdyby tak stworzyć własną angielską pocztówkę? Wybierz ciekawe miejsce w Wielkiej Brytanii, zaprojektuj znaczek i napisz pocztówkę do wybranej osoby w języku angielskim! Wykonaj  rysunek, wyklej, narysuj, namaluj i bądź najlepszy!!!


Cele konkursu:
  1. Popularyzacja wiedzy o Wielkiej Brytanii
  2. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności językowych
  3. Rozwijanie twórczej aktywności artystycznej
Regulamin:
  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V i VI  SP 28
  2. Pocztówka powinna zawierać część plastyczną oraz część pisemną, adres wybranej osoby oraz treść prawdziwej pocztówki oraz znaczek.  Warto wspomnieć o atrakcjach turystycznych, pogodzie, jedzeniu, sławnych osobach lub obyczajach charakterystycznych dla Wielkiej Brytanii.
  3. Technika plastyczna i kształt pocztówki jest dowolny (maksymalnie formatu  A4)
  4. Oceniane będą: treść pocztówki (poprawność gramatyczna i leksykalna, bogactwo językowe, forma pocztówki), strona plastyczna, pomysłowość projektu.
Nagrody:

Autorzy najlepszych i najciekawszych pocztówek otrzymają ocenę cząstkową celującą z języka angielskiego! Pozostali uczestnicy otrzymają oceną cząstkową bardzo dobrą z języka angielskiego!

Uwaga!  Przewidziane są również brytyjskie nagrody niespodzianki!

Prace należy składać do pani Katarzyny Łukowskiej do dnia 07.11.2014Zobacz całą galerię