Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Spotkanie z policjantem w klasach 0A i 0B

shadow

Od początku roku szkolnego 2014/2015 dzieci w naszej szkole poznawały podstawowe zasady bezpieczeństwa zarówno na terenie szkoły jak i poza nią. Uczyły się jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię i zachowywać w jej pobliżu. 
Najwięcej jednak o ruchu drogowym opowiedział policjant Arkadiusz Szczepański, który odwiedził  klasy 0 A i B  w piątek 26 września 2014r..  Dzieci miały okazję poznać podstawowe zasady poruszania się po drogach, porozmawiać o bezpiecznym   zachowaniu w drodze do i ze szkoły.
Dowiedziały się jak:
  • unikać niebezpieczeństw 
  • i zachować w różnych, trudnych sytuacjach na które narażone jest małe dziecko. 
Zostały uwrażliwione na potrzebę bycia widocznym na drodze, czemu służyć mają elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać. Odpowiadały na zadawane przez policjanta pytania, wykazując się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady właściwego i niewłaściwego zachowania się.
Poznały również jak ważna i odpowiedzialna jest  praca policjanta.  Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały kolorowe odblaski oraz kolorowanki.
Wychowawcy klasy 0A i 0BZobacz całą galerię