Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Kontynuacja działań w programie polsko- szwajcarskim „Zachowaj równowagę”

shadow

Kontynuacja działań w programie polsko- szwajcarskim „Zachowaj  równowagę”
 
W bieżącym roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła  kontynuuje działania w  polsko-szwajcarskim projekcie współpracy KIK/34. Przypominamy  zadania i cele  tego projektu.

Zadanie 2: „Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach, szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia, aktywność fizyczną i poziom wiedzy dzieci i młodzieży”.

Celem niniejszego zadania jest wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie prozdrowotnych postaw i w konsekwencji, zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości oraz innym chorobom przewlekłym. Idea programu zakłada, że w szkole społeczność szkolna – pracownicy, uczniowie i rodzice podejmują wspólne działania dla poprawy i utrzymania swojego zdrowia, samopoczucia poprzez zmianę zachowań żywieniowych i podniesienie aktywności fizycznej.
       
Nadwaga i otyłość – epidemia XXI wieku:

Polska pod względem nasilenia otyłości u dzieci i młodzieży znalazła się w przełomowym momencie, istnieje bowiem szansa na zatrzymanie tej światowej epidemii i uniknięcia drogi jaką przeszły inne kraje, w których jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia odsetek dzieci otyłych dochodzi do 20 %. W Polsce tempo narastania odsetka otyłych, ma istotny statystycznie trend wzrastający. Dodatkowo, liczby dzieci wykazujących stan przedotyłościowy, czyli nadwagę już dorównują innym krajom.
 
Naszym zadaniem będzie  w dalszym ciągu tworzenie na terenie szkoły środowiska sprzyjającego realizacji założeń programu zwalczania nadwagi i otyłości, promującego prawidłowe żywienie i aktywność fizyczną. Podjęte w szkole działania pozwolą nam uzyskać certyfikat Szkoły Przyjaznej Żywieniu i  Aktywności Fizycznej.
 
Kryteria oceny realizacji programu to m.in.:
 • organizacja wspólnych śniadań na terenie szkoły,
 • zapewnienie odpowiednio długiej przerwy śniadaniowej,
 • zapewnienie odpowiedniego miejsca do spożywania pełnowartościowego posiłku,
 • zapewnianie obiadów szkolnych z godnych z zaleceniami/ normami,
 • zmianę asortymentu w sklepikach szkolnych, automatach z napojami i żywnością na prozdrowotny,
 • ograniczenie na terenie szkoły reklamy żywności i napojów niekorzystnych dla zdrowia,
 • prowadzenie „reklamy pozytywnej” (postery, plakaty)
 • rozwijanie wśród uczniów wiedzy kulinarnej zgodnej z zasadami racjonalnego żywienia (zajęcia praktyczne),
 • edukacja rodziców w zakresie aktywności fizycznej i zdrowego żywienia,
 • organizowanie zajęć motywujących młodzież do samodzielnych prozdrowotnych wyborów żywieniowych (wymiana przepisów , dzień zdrowego jedzenia, warzywne dni, tworzenie gazetek, organizowanie konkursów i debat)
 • prowadzenie co najmniej jednego programu edukacyjnego: owoce w szkole, szklanka mleka, trzymaj formę, szkoła promująca zdrowie inne własne
 • promowanie aktywności fizycznej na terenie szkoły
 • opracowanie i wdrożenie oferty zajęć do wyboru w ramach zajęć wychowania fizycznego
 • organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla uczniów
 
Przewidywane efekty:

Planujemy uzyskać następujące rezultaty:
 •  poprawę wiedzy dzieci i młodzieży na temat prawidłowego żywienia,
 • zmianę nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży,
 • zwiększenie udziału uczniów w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego lub/i w pozaszkolnych formach aktywności fizycznej,
 • zorganizowanie w szkołach miejsc do spożywania posiłków.Zobacz całą galerię