Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Miejskie podsumowanie konkursów przedmiotowych stopnia wojewódzkiego oraz ogólnopolskich konkursów tematycznych

shadow

Prezydent Miasta Lublin wręczył nagrody laureatom konkursów przedmiotowych stopnia wojewódzkiego oraz ogólnopolskich konkursów tematycznych. Spotkanie odbyło się 9 czerwca w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Józefa Elsnera 5 w Lublinie.

Tegoroczni laureaci otrzymali nagrody książkowe i dyplomy, a dyrektorzy szkół pamiątkowe dyplomy Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia dydaktyczne uczniów. Dodatkowo trzy szkoły publiczne oraz dwie szkoły prowadzone przez inne podmioty, których uczniowie uzyskali największą liczbę tytułów laureata i finalisty, otrzymali puchary Prezydenta Miasta Lublin.

Łącznie nagrodzonych zostało 88 uczniów z 26 szkół, którzy uzyskali 101 tytułów laureata.

Uczniowie - laureaci, którzy uzyskali w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 średnią ocen, co najmniej 4,8 oraz wzorową ocenę z zachowania, otrzymali jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i ogólnopolskich konkursach tematycznych. Wysokość stypendium wynosi 252 zł.

Za osiągnięcie tytułu laureata w dwóch konkursach 8 uczniów otrzyało dwukrotność kwoty 252 zł tj. 504 zł, 1 uczeń potrójną kwotę – 756 zł za zdobycie tytułu laureata w trzech konkursach i 1 uczeń poczwórną – 1080 zł za zdobycie tytułu laureata w czterech konkursach.

Podczas uroczystości łącznie 69 uczniów otrzymało jednorazowe stypendium.

Najliczniejszą grupę laureatów mają placówki:
1. Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej – 12 uczniów zdobyło 13 tytułów laureata,
2. Szkoła Podstawowa nr 38 im. Henryka Sienkiewicza – 7 uczniów zdobyło 9 tytułów laureata,
3. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Tarugutta – 7 uczniów zdobyło 8 tytułów laureata,
4. Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi – 5 uczniów zdobyło 6 tytułów laureata,
5. Szkoła Podstawowa nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego – 3 uczniów zdobyło 6 tytułów laureata,
6. Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II – 5 uczniów zdobyło 6 tytułów laureata.

W części artystycznej wspaniale zaprezentował się zespół Młodzi Zdolni z naszej szkoły przygotowywany przez Panią Marzenę Wróblewską oraz Małgorzatę Piasecką.

Wszytkim wyróżnionym, ich rodzicom, nauczycielom oraz artystom serdecznie  gratulujemy !Zobacz całą galerię