Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

shadow

Aktualności

Wyniki konkursu plastycznego „Wiosna w poezji” dla uczniów kl. I-III

Z okazji Pierwszego Dnia Wiosny w czytelni biblioteki szkolnej odbyły się zajęcia dla uczniów klas I-III połączone z konkursem plastycznym „Wiosna w poezji”. Zadaniem uczestników konkursu było wysłuchanie wierszy recytowanych przez starsze koleżanki na tle muzyki A. Vivaldiego i wykonanie plastycznej interpretacji wybranego utworu poetyckiego.


Mega Misja z Psotnikiem

Dzięki technologiom dzieci mogą uczyć się wielu nowych rzeczy, poznawać świat i rozwijać swoje pasje. Bardzo często sprawnie posługują się tabletem, komputerem i innymi sprzętami, ale techniczne umiejętności nie wystarczą, aby bezpiecznie korzystać z internetu. Tu właśnie wkraczamy my - nauczyciele świetlicy- z programem Fundacji Orange "Mega Misja", by nasi podopieczni byli bezpieczni w sieci, w sposób świadomy użytkowali multimedia i kreatywnie spędzali czas z nowymi technologiami.


Zajęcia świetlicowe - "Tanecznym krokiem"

W ramach projektowych zajęć prowadzonych w świetlicy szkolnej opracowanych na podstawie programu autorskiego „Tanecznym krokiem” używamy tańca jako sposobu na aktywny relaks.


Oferta zajęć świetlicowych 2018/2019

W bieżącym roku szkolnym nauczyciele świetlicy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców oraz rozwijając zainteresowania wychowanków, prowadzą zajęcia autorskie pod wspólnym tytułem „Cztery pory roku”.