Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

shadow

Aktualności

Wycieczki uczniów klas IV i VI do Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego

Na przełomie marca i kwietnia w ramach kontynuacji rządowego projektu: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” uczniowie klas IV i VI uczestniczyli w wycieczkach do filii nr 25 Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego. Mieli tam okazję wzięcia udziału w zajęciach promujących zakupione przez szkołę i bibliotekę publiczną książki, które będą także omawiane na lekcjach języka polskiego.


Wycieczki uczniów klas V do Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego

W dniach 10 -19.10.2018r. w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kontynuacji rządowego projektu: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, zakładającego m. in. zacieśnienie współpracy pomiędzy bibliotekami szkolnymi i publicznymi w celu rozbudzania pasji czytelniczych dzieci i młodzieży, uczniowie klas V uczestniczyli w wycieczkach do filii nr 25 Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego.