Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

„Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom“ - podsumowanie projektu