Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Zapraszamy na Półkolonie w SP 28!

shadowW dniach 29. 06 – 17. 07. 2015r. w Szkole Podstawowej nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie organizowane będą półkolonie letnie współfinansowane przez Urząd Miasta Lublin „Wakacje pełne radości” w godzinach od 8.00 do 14.00.

 
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu dzieci na półkolonie decyduje kolejność zgłoszeń!!!
 
W celu zapisania dziecka na półkolonie należy:
 1. Pobrać Kartę kwalifikacyjną uczestnika  z sekretariatu szkoły (od 15 maja).
 2. Zapoznać się z Regulaminem półkolonii i uzupełnić Kartę.
 3. Złożyć Kartę w sekretariacie szkoły od 15 maja do wyczerpania miejsc.
 4. Po zakwalifikowaniu dziecka na turnus dokonać wpłaty zaliczki (100 zł).
  Wpłaty będą przyjmowane  od  15 czerwca do 19 czerwca 2015r. u Pana  Michała Chowańca (segment A parter, gabinet 12) w godz.: 800  - 900  oraz 1400 - 1500 .
 5. Najpóźniej do 25 czerwca 2015r. dokonać wpłaty 150 zł na wyżywienie na konto szkoły:
03 1240 1503 1111 0010 0775 2752 
tytułem: Półkolonie 2015 imię i nazwisko
 
Lista  dzieci zakwalifikowanych na Półkolonie 2015 zostanie ogłoszona na naszej stronie po 8 czerwca 2015 r. 
Nie przyjmujemy zgłoszeń bez wyżywienia. Brak wpłaty w terminach określonych powyżej powoduje skreślenie z listy zakwalifikowanych.
 
 
Kierownik kolonii: Ewa Burdan
 
Półkolonie letnie przebiegać będą pod hasłem "Wakacje pełne radości", współfinansowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin.  Podstawowym celem jest bezpieczne i twórcze spędzanie wolnego czasu przez dzieci, pozostające  w mieście podczas wakacji letnich. Prowadzone codziennie zajęcia profilaktyczne  mają  poszerzyć wiedzę uczestników na temat zagrożeń współczesnego świata (alkohol, papierosy, substancje toksyczne, uzależnienia od komputera), wskazać sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami niosącymi zagrożenia agresją, przemocą i stresem. Celem zajęć artystycznych będzie rozbudzanie zamiłowań czytelniczych, rozwijanie wyobraźni,  rozwój talentów, nauka zdrowej rywalizacji poprzez uczestnictwo  w grach i zabawach w grupie rówieśników.

Podczas Półkolonii gwarantujemy:
 • Profesjonalną opiekę wychowawców posiadających kwalifikacje pedagogiczne  i wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi.
 • 6 godzin opieki nad dzieckiem w godzinach od 8.00 do 14.00.
 • Wyżywienie: śniadanie, obiad, woda niegazowana.
 • Zajęcia prowadzimy w 15 osobowych grupach (dzieci do 10 roku życia)  i 20 osobowych (dzieci powyżej 10 lat).
 • Zajęcia w bezpiecznym obiekcie Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie.
 •  Realizację programu. 
Przewidywany program zajęć obejmuje:
 • Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze.
 • Zajęcia na basenie prowadzone będą przez instruktora  pływania (w I i II tygodniu półkolonii).
 • Zajęcia artystyczne wg planu wychowawców grup (plastyczne, muzyczne, teatralne).
 • Zajęcia sportowe: gry i zabawy ruchowe na boisku, placu zabaw, sali gimnastycznej.
 • Zajęcia w pracowni komputerowej.
 • Nauka wspinania na ściance wspinaczkowej (w III tygodniu).
 • Wycieczka do Muzeum na Zamku lub Muzeum Wsi Lubelskiej.
 • Wyjście do kina.
Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w programie. Nasze półkolonie zgłoszone są i podlegają nadzorowi Kuratorium Oświaty w Lublinie.

REGULAMIN W ZAŁĄCZNIKU!!!


Załączniki do pobraniaZobacz całą galerię