Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

shadow

Aktualności

Informacja o wynikach szkolnego etapu konkursu - formularz

Prosimy o przesłanie do dnia 12 lutego 2018 r. wyników szkolnego etapu konkursu poprzez zamieszczony formularz.


Pytania - I etap konkursu

Zamieszczamy w załączeniu pytania konkursowe do I etapu. Plik należy pobrać i wydrukować dla każdego uczestnika konkursu.


I etap Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego "Mistrz komputera"

Już w najbliższą środę - 17 stycznia 2018 r. odbędzie się etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego "Mistrz komputera". Zgodnie z regulaminem konkurs powinien odbyć się w godz. 9.00 - 11.00 w zgłoszonych szkołach. Pytania do I etapu będą zamieszczone na stronie konkursu o godz. 8.15.


Harmonogram konkursu "MISTRZ KOMPUTERA"

Zgłoszenie do konkursu przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy do 15 stycznia 2018 r., który zostanie udostępniony na stronie konkursu dnia 15 grudnia 2017 r.


Program i Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego "MISTRZ KOMPUTERA"

Program i regulamin Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego „MISTRZ KOMPUTERA” - IX edycja.


Organizatorzy konkursu

W roku szkolnym 2017/2018 organizatorami Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego „MISTRZ KOMPUTERA” są: Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej i Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie.


Patronaty

Patronat honorowy sprawują: Prezydent Miasta Lublin - dr Krzysztof Żuk, Lubelski Kurator Oświaty – Pani Teresa Misiuk, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Polskie Towarzystwo Informatyczne i ECDL region Lublin. patronatem naukowym Patronat naukowy: Rektora Politechniki Lubelskiej Pan prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko


Pliki do pobrania

Program i Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego "MISTRZ KOMPUTERA", wzór protokołu z I etapu konkursu, wzór oświadczenia rodziców, przykładowe pytania z poprzednich edycji konkursu.


Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego, ul. Mickiewicza 24, 20-433 Lublin, tel. 81 744 03 22; Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej, ul. Radości 13, 20-530 Lublin, tel. 81 533 92 72; adres email: mistrz-komputera@wp.pl


Historia konkursu "MISTRZ KOMPUTERA"

Pomysłodawczynią i pierwszym koordynatorem konkursu międzyszkolnego w 2001 roku była Pani Urszula Pawłowicz, ówczesny doradca metodyczny, a wspierali nauczyciele lubelskich szkół.